บทสัมภาษณ์ คุณมงคล มหาวงศ์ตระกูล

posted in: ATPAC Members Interview | 0

มงคล  มหาวงศ์ตระกูล

วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการกัดกร่อน (Corrosion Engineer)

สิ่งหนึ่งที่วิศวกรไม่ควรมองข้ามในการออกแบบและการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของสาธารณูปโภค อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ คือ การกัดกร่อนของวัสดุ หรือภาวะที่วัสดุทำปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อม ทำให้ เกิดการเสื่อมสภาพ ปัญหาการกัดกร่อนของวัสดุสามารถพบเห็นได้ใน ชีวิตประจำวัน และมีผลกระทบทั้งต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และในบางครั้งยังนำไปสู่การสูญเสียชีวิตได้

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับนี้ ขอแนะนำให้ผู้อ่าน ได้รู้จักกับ คุณมงคล มหาวงศ์ตระกูล วิศวกรด้านการกัดกร่อน (Corrosion Engineer) จาก San Francisco Public Utilities Commission (SFPUC) นครซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณมงคลฯ เป็นคนไทยอีกท่านหนึ่ง ที่ทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐฯ เป็น เวลานานกว่า 33 ปี แต่ความรักที่มีต่อประเทศไทยและความมุ่งมั่นที่จะ ตอบแทนบุญคุณประเทศบ้านเกิดซึ่งเป็นสิ่งที่คุณมงคลฯ ยึดมั่นตลอดมา

คุณมงคลฯ สำเร็จการศึกษาแผนกช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน และศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากเทคนิคไทย-เยอรมัน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2522 ได้รับเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ IASTE ที่บริษัท Castle & Cooke (Dole Pineapple) เป็นเวลา 18 เดือน จากนั้นได้เข้าทำงานเป็น Electronics Instructor ที่ Bauder College และที่ Westland College เป็นเวลาทั้งสิ้น 5 ปี ในปี พ.ศ. 2529 ได้เข้าทำงานในตำแหน่ง Instrumentation & Control Technician ที่ Rancho Seco Nuclear Power Plant ในเมืองหลวงของรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเวลามากกว่า 4 ปี ทำหน้าที่ติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องปฏิกรณ์ปรมาณู (Nuclear Reactor) เป็นคนไทยผู้หนึ่งที่มีโอกาสได้สัมผัสกับ Nuclear Reactor ทั้งในขณะ Hot Shutdown และ Cold Shutdown (ข้อมูลเพิ่ม: เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูของ Rancho Seco Nuclear Generating Station เป็น Pressurized Water Reactor สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 913 เมกกะวัตต์ หรือเทียบเท่ากระแสไฟฟ้าสำหรับ 916,000 ครอบครัว)

Please visit OSTC Web site for more information:

http://www.ostc.thaiembdc.org/test2012/interview_July12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *