บทสัมภาษณ์ ดร กวิภัฏ เล็กอุทัย

posted in: ATPAC Members Interview | 0

leavenworth-new year-2011-12 350

       บทสัมภาษณ์: ดร กวิภัฏ เล็กอุทัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม
การพัฒนาในรายละเอียดเล็กๆ นำไปสู่ความพัฒนาในภาพรวมที่ยิ่งใหญ่

       ความก้าวหน้าในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคมในประเทศสหรัฐฯ นับได้ว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดข้อมูลโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ การออกแบบวงจรไฟฟ้า การออกแบบระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นสาขาวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และประเทศสหรัฐฯ ก็เป็นแหล่งรวมของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพและบริษัทเอกชนระดับโลกเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขานี้ รวมถึงความสำคัญที่มีต่อประเทศไทยมากยิ่งขึ้น รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ฉบับนี้ขอแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จัก ดร. กวิภัฏ เล็กอุทัย ซึ่งขณะนี้ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคนิค (Lead Member of Technical Staff) ของฝ่ายเทคโนโลยีคลื่นวิทยุและกลยุทธ์ (Radio Technology and Strategy) บริษัท AT&T ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำในการให้บริการทางโทรคมนาคมในประเทศสหรัฐอเมริกา

         ดร. กวิภัฏฯ มีประสบการณ์ในการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไร้สายเชิงพาณิชย์มากกว่า 16 ปี อีกทั้งยังได้รับสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมจำนวน 7 เรื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 (Patentgenius.com) และมีผลงานตีพิมพ์อีกหลายชิ้น นอกจากนั้น เขายังดำรงตำแหน่งรอง…..

Please visit OSTC Web site for more information:

http://www.ostc.thaiembdc.org/test2012/interview_October12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *