ATPAC Annual Meeting 2018

มช. ร่วมกับ สมาคม ATPAC และ กระทรวงวิทยาศาสตร์ จัดประชุมประจำปี

งานประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และสมาคม ATPAC (MOST - ATPAC Retreat) 2015

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada - ATPAC)

Digital Economy: Smart Cities and Sustainability

NJIT and Thai Conglomerate SCG Agree to Jointly Pursue Research and Technology Innovation

NJIT and Thai Conglomerate SCG Agree to Jointly Pursue Research and Technology Innovation

ส่งต่องานวิจัย “ไส้กรอกลดเกลือโซเดียม” จากห้องแล็บถึงโรงงาน

1111

 

แม้ “เกลือโซเดียม” ที่นิยมปรุงอาหารกันในครัวเรือน จะมีบทบาทในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ แต่ปริมาณที่มากเกินไปส่งผลให้ความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคหัวใจวาย งานวิจัยเพื่อลดปริมาณโซเดียมในไส้กรอกจึงเป็นอีกทางเลือกในการเลี่ยงอันตรายจากอาหาร ซึ่งล่าสุดได้ส่งต่อสู่การผลิตจริงในโรงงาน

วรพงษ์ จีรประภาพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด ในเครือบริษัทวี.พี.เอฟ ผู้ผลิตเนื้อสุกรซึ่งมีฐานการผลิตในเชียงใหม่ ระบุว่าเกือบ 40 ปีบริษัทได้ดำเนินธุรกิจการผลิตสุกรแบบครบวงจร แต่ที่ผ่านมาเป็นผู้ผลิตที่อยู่เบื้องหลังมาโดยตลอด และเห็นว่าถึงเวลาที่ต้องก้าวออกมาอยู่เบื้องหน้าบ้าง จึงได้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์ของตัวเอง

วี.พี.เอฟ. ได้เริ่มผลิตไส้กรอกระดับพรีเมียมเป็นของตัวเองเมื่อประมาณ 2 ปีที่่ผ่านมา ขณะเดียวกันกระแสความใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคทำให้ทางบริษัทเห็นโอกาสทางบริษัทในการพัฒนาไส้กรอกลดเกลือโซเดียม จากการต่อยอดงานวิจัยโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา ภายใต้การสนับสนุนการวิจัยโดยสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

งานวิจัยดังกล่าวนำโดย ศ.ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล หัวหน้ากลุ่มอุตสากรรมเกษตร จากวิทยาลัยโภชนาการและวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยหลุยเซียนาสเตท (Louisiana State University) สหรัฐฯ และ ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ เกลือโซเดียมหรือเกลือแกงที่นิยมปรุงอาหารนั้น มีโซเดียมที่จำเป็นต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อของมนุษย์ ซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างได้เอง แต่การบริโภคที่มากเกินไปจะส่งผลให้ความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคหัวใจวาย ขณะที่ข้อมูลสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี 2554 คนไทยโดยเฉลี่ยบริโภคเกลือโซเดียมในปี 2552-2553 ประมาณ 10.8

ด้าน ผศ.ดร.สุจินดาอธิบายแก่ทีมข่าวผู้จัดการวิทยาศาสตร์ว่า จากงานวิจัยสามารถลดการใช้เกลือโซเดียมในไส้กรอกโดยใช้เกลือโพแทสเซียมและกรดอะมิโนบางตัว และสามารถลดได้ถึง 25% จากสูตรปกติ ซึ่งหลายงานวิจัยมักประสบความสำเร็จในระดับห้องปฏิบัติการ แต่เมื่อขยายกำลังผลิตกลับให้ผลต่างออกไป

เพื่อศึกษาการขยายขนาดการผลิต ทีมวิจัยของ ผศ.ดร.สุจินดาจึงค้นหาโรงงานที่มีความพร้อมและอนุญาตให้ทดลองผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรม โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทวีแอนด์พีเฟร็ชฟูดส์ร่วมพัฒนาไส้กรอกลดเกลือโซเดียมด้วยงานวิจัยดังกล่าว ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTap) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

จากความร่วมมือดังกล่าวได้คัดเลือกไส้กรอก 3 ชนิด คือ แฟรงค์เฟอร์เตอร์ อาราบิกิและคอกเทลหมู มาทดลองผลิตเพื่อลดเกลือโซเดียมและทดสอบการยอมของผู้บริโภค โดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอื่นๆ ในตลาด และพบว่าได้รับผลตอบรับดี

อย่างไรก็ดี วรพงษ์ระบุอีกว่ายังต้องทดสอบเรื่องอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลิตแบบไม่ใส่สารกันบูด และยังใช้ปริมาณเนื้อมากถึง 90% ทำให้อายุการเก็บสั้น ทางบริษัทวางแผนผลิตไส้กรอกลดโซเดียมออกสู่ตลาดภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 และวางจำหน่ายในร้านค้าปลีกของเครือบริษัทกลับซูเปอร์มาร์เกตชั้นนำ

222


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ATPAC|The Association of Thai Professionals in America and Canada © (2019)
 

 
 
previous next