บทสัมภาษณ์ คุณสุรีรัตน์ คชอ่อน

posted in: ATPAC Members Interview | 0

บทสัมภาษณ์: คุณสุรีรัตน์ คชอ่อน กับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

             ในปัจจุบันนี้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์กำลังส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลก ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นสามารถขยายความรุนแรงและกลายเป็นปัญหาใหญ่ในระดับโลกได้ มีพื้นที่เพียงไม่กี่แห่งบนโลกที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี ถึงแม้การจัดการ และ รับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินความสามารถของมนุษย์ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงมีบทบาทสำคัญและเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน

3816420895_99ebba8ff3_m

 

บทสัมภาษณ์ในฉบับนี้จึงขอแนะนำท่านผู้อ่านให้รู้จักกับ คุณแอน หรือคุณสุรีรัตน์ คชอ่อน ซึ่งปัจจุบันนี้มีความรับผิดชอบเป็น Senior Project Manager และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ของบริษัท Parsons Corporation มลรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในสมาชิสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) คุณแอนมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนและจัดการทางสิ่งแวดล้อม

อีกทั้ง มีประสบการณ์การทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในสหรัฐอเมริกามากว่า 20 ปี ซึ่ง…..

Please visit OSTC Web site for more information:

http://www.ostc.thaiembdc.org/test2012/interview_September12

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *