ATPAC Annual Meeting 2018

มช. ร่วมกับ สมาคม ATPAC และ กระทรวงวิทยาศาสตร์ จัดประชุมประจำปี

งานประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และสมาคม ATPAC (MOST - ATPAC Retreat) 2015

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada - ATPAC)

Digital Economy: Smart Cities and Sustainability

NJIT and Thai Conglomerate SCG Agree to Jointly Pursue Research and Technology Innovation

NJIT and Thai Conglomerate SCG Agree to Jointly Pursue Research and Technology Innovation

Blog Archives

ATPAC Annual Meeting 2017 **SPEAKER REGISTRATION **

**SPEAKER REGISTRATION ** IDEAS WORTH SHARING AND BUILDING THAI R&D AND HIGHER EDUCATION WORKFORCE TOWARDS THAILAND 4.0 September 16 – 17, 2017 MARRIOTT SUITES ON SAND KEY, CLEARWATER BEACH, FLORIDA The principal aim of this conference is to provide a forum for exploring strategies for developing human intellectual capital for Thailand 4.0 in the next

Read more

The Royal Projects of King Rama IX Donation Summary

According to our previous announcements of donation to support the Royal Projects of King Rama IX, I would like to provide the summary of the donation made by ATPAC members. Our combined efforts netted 200,000 THB. The donation was made toward the two donation recipients, the Bureau of Royal Household  (99,999.99 THB) and the Chaipattana Foundation

Read more

ATPAC hosting of the late King Rama IX’s Royal Service.

We have received a confirmation on the request to host the Royal memorial service for the late King Rama IX. Our coordinator in Thailand notified me that our hosting date and time will be March 11, 2017 at 7:00PM. The Bureau of Royal Household (BRH) will allow 5 ATPAC representatives plus 45 participants to join

Read more

ATPAC’s support for the Royal Projects of King Rama lX

ATPAC Board of Directors have made a motion to commemorate King Bhumibol Adulyadej by participating in the Royal memorial service in Thailand and by providing financial support for the Royal Projects of King Rama lX. For the former event, there is a cost incurred for sponsors in exchange to have 50 representatives attended the ceremony

Read more

ATPAC’s support for the Royal Projects of King Rama lX

ATPAC Board of Directors have made a motion to commemorate King Bhumibol Adulyadej by participating in the Royal memorial service in Thailand and by providing financial support for the Royal Projects of King Rama lX. For the former event, there is a cost incurred for sponsors in exchange to have 50 representatives attended the ceremony

Read more

PM meets with representatives of Association of Thai Professionals in America and Canada

  February 14, 2016, at 1600hrs (local time), at the RitzCarlton, Rancho Mirage, California, U.S., representatives of the Association of Thai Professionals in America and Canada (ATPAC) and Thai professionals in creative economy paid courtesy call on Prime Minister Gen Prayut Chan-o-cha to exchange views and listen to the Government’s policies on the development of

Read more

ส่งต่องานวิจัย “ไส้กรอกลดเกลือโซเดียม” จากห้องแล็บถึงโรงงาน

  แม้ “เกลือโซเดียม” ที่นิยมปรุงอาหารกันในครัวเรือน จะมีบทบาทในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ แต่ปริมาณที่มากเกินไปส่งผลให้ความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคหัวใจวาย งานวิจัยเพื่อลดปริมาณโซเดียมในไส้กรอกจึงเป็นอีกทางเลือกในการเลี่ยงอันตรายจากอาหาร ซึ่งล่าสุดได้ส่งต่อสู่การผลิตจริงในโรงงาน วรพงษ์ จีรประภาพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด ในเครือบริษัทวี.พี.เอฟ ผู้ผลิตเนื้อสุกรซึ่งมีฐานการผลิตในเชียงใหม่ ระบุว่าเกือบ 40 ปีบริษัทได้ดำเนินธุรกิจการผลิตสุกรแบบครบวงจร แต่ที่ผ่านมาเป็นผู้ผลิตที่อยู่เบื้องหลังมาโดยตลอด และเห็นว่าถึงเวลาที่ต้องก้าวออกมาอยู่เบื้องหน้าบ้าง จึงได้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์ของตัวเอง วี.พี.เอฟ. ได้เริ่มผลิตไส้กรอกระดับพรีเมียมเป็นของตัวเองเมื่อประมาณ 2 ปีที่่ผ่านมา ขณะเดียวกันกระแสความใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคทำให้ทางบริษัทเห็นโอกาสทางบริษัทในการพัฒนาไส้กรอกลดเกลือโซเดียม จากการต่อยอดงานวิจัยโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา ภายใต้การสนับสนุนการวิจัยโดยสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน งานวิจัยดังกล่าวนำโดย ศ.ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล หัวหน้ากลุ่มอุตสากรรมเกษตร จากวิทยาลัยโภชนาการและวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยหลุยเซียนาสเตท (Louisiana State University) สหรัฐฯ และ ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ เกลือโซเดียมหรือเกลือแกงที่นิยมปรุงอาหารนั้น มีโซเดียมที่จำเป็นต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อของมนุษย์ ซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างได้เอง

Read more

Energy Department Announces SunShot Funding at Solar Power International

Energy Department Announces SunShot Funding at Solar Power International Earlier this week, the Energy Department announced more than $102 million in solar research and development projects and funding opportunities at the Solar Power International conference in Anaheim, CA.  As one of the largest solar funding announcements ever released by SunShot, these research and development projects

Read more

President Obama Announces LPO Support for Distributed Energy Projects, New Guidance Includes Fuel Cells

President Obama Announces LPO Support for Distributed Energy Projects, New Guidance Includes Fuel Cells In August at the National Clean Energy Summit in Nevada, President Obama announced that the Loan Programs Office (LPO) has issued guidance for potential applicants on the kinds of distributed energy projects it can support, in the form of supplements to

Read more

Interview : ดร. ประพฤทธิ์ ทรงจิตรักษา

ดร. ประพฤทธิ์ ทรงจิตรักษา นักวิจัยวิศวกรรมด้านการคมนาคมและขนส่งจาก Texas Transportation Institute (TTI) Texas A&M University System (TAMUS) ปัจจุบันปัญหาการจราจรติดขัดและความปลอดภัยในการใช้ยวดยานพาหนะเป็นปัญหาหลักที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของการจราจรและขนส่ง โดยสนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้ระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System หรือ ITS) ในปี พ.ศ. 2548 ระบบ ITS เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจราจรและขนส่ง ตั้งแต่ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารระบบ และการประเมินผลของระบบ โดยใช้ตัวชี้วัดที่เหมาะสม การบริหารการจราจรจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะเป็นการบริหารระบบสัญญาณควบคุมการจราจรโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีใช้ในสหรัฐอเมริกาอย่างแพร่หลาย ระบบดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนการควบคุมเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณ และลักษณะของผู้ใช้ถนน ส่วนที่สองจะเป็นการบริหารระบบทางด่วน (Freeway management) โดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ITS เข้ามาเพื่อควบคุมการจราจร และลดอันตรายจากอุบัติเหตุ ดร. ประพฤทธิ์ ทรงจิตรักษา นักวิจัยวิศวกรรมจาก Texas Transportation Institute (TTI) Texas A&M University System

Read more

ATPAC|The Association of Thai Professionals in America and Canada © (2019)
 

 
 
previous next