บทสัมภาษณ์ ดร. บงกช วรรธนะภูติ

posted in: ATPAC Members Interview | 0

ดร. บงกช วรรธนะภูติ และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร หนึ่งแรงสนับสนุนอนาคตของประเทศไทย

 

 

 

 

 

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ของมนุษย์ แต่อาหารที่ดี ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้รับประทานอิ่มท้อง และดำเนินชีวิตต่อไปได้ แต่อาหารที่ดีจะต้องไม่ก่อให้เกิดโรค และส่งเสริมสุขภาพ ผู้บริโภคในปัจจุบันนี้กำลังให้ความสนใจ ในอาหารที่มีความสด สะอาด ผ่านกระบวนการแปรรูปที่ น้อยที่สุด และมีสารอาหารที่ร่างกายต้องการอย่างครบครัน

ตัวอย่างหนึ่งของอาหารที่กำลังอยู่ในกระแสความนิยม ของผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ อาหารที่ไร้สารกูลเตน (Gluten free foods) เนื่องจากร้อยละหนึ่งของชาวอเมริกัน เป็นโรค Celiac Disease หรือโรคอักเสบของลำไส้เล็กที่เกิดจาก การแพ้ยาของกูลเตน ปัญหาทางสุขภาพดังกล่าวทำให้อาหาร ที่ไร้สารกูลเตนกำลังได้รับความนิยมทั่วโลก นี่จึงเป็นโอกาสหนึ่ง ของประเทศไทยในการพัฒนาอาหารส่งออก เช่น การเพิ่มมูลค่า ให้แก่ข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของแป้ง เพื่อตอบสนอง ความต้องการอาหารที่ไร้สารกูลเตนของตลาดโลก

จดหมายข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก กรุงวอชิงตันฉบับนี้ ได้สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์
ดร. บงกช วรรธนะภูติ จากคณะวิทยาศาสตร์การอาหาร แห่ง University of Missouri เมือง Columbia มลรัฐ Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา และหนึ่งในสมาชิกของสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) ผู้ซึ่งมุ่งเน้น การวิจัยไปที่คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี และหน้าที่ของ อาหาร โดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีนจากนม นอกจากนั้น ดร. บงกชฯ ยังเป็นหนึ่งในทีมที่ขอจดสิทธิบัตร ภายใต้ชื่อว่า “Process for making whey proteins having improved thermal stability in beverage applications at neutral pH” อีกด้วย….

Please visit OSTC Web site for more information:

http://ostc.thaiembdc.org/test2012/interview_April12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *