บทสัมภาษณ์ ศ.ดร. เมธี เวชารัตนา

posted in: ATPAC Members Interview | 0

บทสัมภาษณ์ ศ.ดร. เมธี เวชารัตนา

3841418527_1df1196456_m

รางวัลที่มอบแก่ผู้ที่มีความมุ่งมั่น และอุทิศทั้งแรงกายแรงใจในการ ทำงานมาได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น คำสรรเสริญ เงินตอบแทน โล่ห์รางวัล และการเลื่อนขั้นตำแหน่ง และ “เครื่องราชอิสริยาภรณ์” อันเป็น ตราประดับยศที่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้แก่ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และผู้กระทำคุณความดีให้แก่ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดังนั้น เครื่องราชอิสริยาภรณ์จึงเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ เป็นรางวัลที่ผู้ที่ได้รับภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ศ.ดร. เมธี เวชารัตนา ศาสตรจารย์ประจำภาควิชา วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม แห่ง New Jersey Institute of Technology มลรัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้บริหารของ สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกา และแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada: ATPAC) เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “เบญจมดิเรกคุณาภรณ์” เพื่อนร่วมงาน ลูกศิษย์ รวมถึงผู้ที่รู้จัก ศ.ดร. เมธี ทุกคนต่างชื่นชมและยินดี และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เมื่อพิจารณาจากประวัติการศึกษา การทำงาน ผลงานที่สำคัญ และรางวัลต่างๆ ของ ศ.ดร. เมธี แล้ว เขาเป็นผู้ที่เหมาะสม ที่สุดที่จะได้รับเกียรตินี้ นอกจากรางวัลเกียรติยศที่ ศ.ดร. เมธี ได้รับในประเทศไทยแล้ว ในปีนี้ ศ.ดร. เมธี ยังได้รับรางวัล Robert W. Van Houtens Teaching Excellence Award จาก Alumni Association of the New Jersey Institute of Technology ซึ่งเป็นรางวัลการสอนดีเด่นที่ได้รับการออกเสียงคัดเลือก โดยนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งนับว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายที่อาจารย์ ชาวต่างชาติจะได้รับการยอมรับและ ชื่นชมจากนักศึกษาชาว อเมริกันเช่นนี้

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตันฉบับ นี้จึงขอแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จัก และรับทราบเกี่ยวกับผลงานสำคัญๆ ของ ศ.ดร. เมธี ผู้ซึ่งเป็นคนไทยคุณภาพคนหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ใน ประเทศสหรัฐอเมริกามากว่า 30 ปี…….

Please visit OSTC Web site for more information:

http://www.ostc.thaiembdc.org/interview_Feb12.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *