ATPAC Annual Meeting 2018

มช. ร่วมกับ สมาคม ATPAC และ กระทรวงวิทยาศาสตร์ จัดประชุมประจำปี

งานประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และสมาคม ATPAC (MOST - ATPAC Retreat) 2015

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada - ATPAC)

Digital Economy: Smart Cities and Sustainability

NJIT and Thai Conglomerate SCG Agree to Jointly Pursue Research and Technology Innovation

NJIT and Thai Conglomerate SCG Agree to Jointly Pursue Research and Technology Innovation

Blog Archives

ATPAC Annual Meeting 2017 Registration Form

Posted in Announcement by ATPACadmin

IDEAS WORTH SHARING AND BUILDING THAI R&D AND HIGHER EDUCATION WORKFORCE TOWARDS THAILAND 4.0 September 16 – 17, 2017 MARRIOTT SUITES ON SAND KEY, CLEARWATER BEACH, FLORIDA The principal aim of this conference is to provide a forum for exploring strategies for developing human intellectual capital for Thailand 4.0 in the next decade. The conference

Read more

Dr. Witoon Prinyawiwatkul’s Achievement

Posted in Announcement by ATPACadmin

Congratulate Dr. Witoon Prinyawiwatkul, a professor at Louisiana State University and ATPAC member, on receiving  Gamma Sigma Delta Award for Distinguished Achievement in aAgriculture and the honorary PhD degree in Agro-Industry Product Development from Kasetsart University, Thailand!  

Alarm raised over Thai R&D: Dr. Methi Wecharatana’s interview in The Nation

Posted in Recents News by ATPACadmin

THAILAND stands a slim chance of success in reforming its innovation and research ecosystem if the country does not tackle the personnel as well as conflict-of-interest issues at its existing facilities, a leading US-based researcher has warned. “No matter how good the plan for ‘Thailand 4.0’ is, if the same group of people still run

Read more

ความคืบหน้าเรื่องการปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)

Posted in Recents News by ATPACadmin

ตามที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการปฏิรูปในหลายมิติ ซึ่งรวมถึงการปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) นั้น  ขณะนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (วท.) อยู่ระหว่างการขอรับข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติฉบับใหม่ เพื่อทดแทน พ.ร.บ. ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ประเด็นสำคัญในการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ฯ ได้แก่ การปรับปรุงนิยามคำว่า “นวัตกรรม” และถ้อยคำที่เกี่ยวข้องในระบบนวัตกรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การตอบโจทย์ภาคการผลิตและบริการด้วย วทน. (Demand Driven) จากลักษณะเดิม ที่เป็นการพัฒนา วทน. เพื่อความสามารถทาง วทน. (Supply Push) การเน้นบทบาทภาคเอกชน ตลอดจนเพิ่มความสำคัญบทบาทภาคประชาสังคม/ ชุมชน ท้องถิ่น จากเดิมที่ให้ภาครัฐเป็นหลักในการขับเคลื่อน เป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนวิจัยในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถช่วยนำนวัตกรรมสู่ประชาชน และกำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนอยู่ในคณะกรรมการที่ปรึกษา วทน. แห่งชาติ การขับเคลื่อน วทน. โดยเพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (กวทน.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

Read more

Energy Department Releases Report, Evaluates Potential for Wind Power in All 50 States

Posted in Recents News by ATPACadmin

WASHINGTON, D.C. – In support of the President’s all-of-the above energy strategy, Energy Secretary Ernest Moniz today announced the release of Enabling Wind Power Nationwide, a report showing how the United States can unlock the vast potential for wind energy deployment in all 50 states—made possible through the next-generation of larger wind turbines. Announced today

Read more

ATPAC Project Proposal FY 2015

Posted in Forms by ATPACadmin

Workshop Proposal for Knowledge and Technology Transfer to Thailand  <Click here to download the form >   ข้อเสนอกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้สู่ประเทศไทย <คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวโหลดแบบฟอร์มเป็นฉบับภาษาไทย>   Example completed proposal <Click here to download the pdf document>

Emerging Science and Technology Development in the US that Can be Beneficial to Thailand

Posted in Reports by ATPACadmin

This report presents 11 research ideas and proposals for Thailand through a project funded by the Office of Science and Technology, Royal Thai Embassy (OSTC), Ministry of Science and Technology (MOST) in Washington D.C. This proposed research projects cover the following technical areas, namely, Energy, Biophysics, Biomedical, Electronic and Communications, Transportation, Environment, Water Resource and

Read more

EERE Energy Impacts: You Can Now Drive a Fuel Cell Electric Vehicle

Posted in Recents News by ATPACadmin

The Energy Department recently posted a blog about car buyers being able to choose the clean, zero emissions benefits of a fuel cell electric vehicle (FCEV) this spring. FCEVs, which run on hydrogen gas rather than gasoline, have the potential to significantly reduce our nation’s dependence on foreign oil and lower harmful emissions that contribute

Read more

Pat Placzek Fundraiser

Dear ATPAC friends, It is sadden to write this email to share the news about our long-time ATPAC member, K. Ponthip Placzek, in Vancouver BC. Her son Pat Placzek, is currently fighting against an aggressive form of leukemia and awaiting a clinical trial at Fred Hutchison in Seattle, WA. There is a fundraising campaign set

Read more

2015 Workshop Proposal for Knowledge and Technology Transfer to Thailand

2015 Workshop Proposal for Knowledge and Technology Transfer to Thailand The office of science and technology (OSTC) at the Royal Thai Embassy and the Association of Thai Professionals in America and Canada (ATPAC) have supported workshops and related activities for Knowledge and Technology Transfer to Thailand. OSTC and ATPAC are committed to strengthening and enriching

Read more

ATPAC|The Association of Thai Professionals in America and Canada © (2019)
 

 
 
previous next