ATPAC Annual Meeting 2018

มช. ร่วมกับ สมาคม ATPAC และ กระทรวงวิทยาศาสตร์ จัดประชุมประจำปี

งานประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และสมาคม ATPAC (MOST - ATPAC Retreat) 2015

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada - ATPAC)

Digital Economy: Smart Cities and Sustainability

NJIT and Thai Conglomerate SCG Agree to Jointly Pursue Research and Technology Innovation

NJIT and Thai Conglomerate SCG Agree to Jointly Pursue Research and Technology Innovation

Recents News

Alarm raised over Thai R&D: Dr. Methi Wecharatana’s interview in The Nation

Posted in Recents News by ATPACadmin

THAILAND stands a slim chance of success in reforming its innovation and research ecosystem if the country does not tackle the personnel as well as conflict-of-interest issues at its existing facilities, a leading US-based researcher has warned. “No matter how good the plan for ‘Thailand 4.0’ is, if the same group of people still run

Read more

PM meets with representatives of Association of Thai Professionals in America and Canada

  February 14, 2016, at 1600hrs (local time), at the RitzCarlton, Rancho Mirage, California, U.S., representatives of the Association of Thai Professionals in America and Canada (ATPAC) and Thai professionals in creative economy paid courtesy call on Prime Minister Gen Prayut Chan-o-cha to exchange views and listen to the Government’s policies on the development of

Read more

ส่งต่องานวิจัย “ไส้กรอกลดเกลือโซเดียม” จากห้องแล็บถึงโรงงาน

  แม้ “เกลือโซเดียม” ที่นิยมปรุงอาหารกันในครัวเรือน จะมีบทบาทในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ แต่ปริมาณที่มากเกินไปส่งผลให้ความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคหัวใจวาย งานวิจัยเพื่อลดปริมาณโซเดียมในไส้กรอกจึงเป็นอีกทางเลือกในการเลี่ยงอันตรายจากอาหาร ซึ่งล่าสุดได้ส่งต่อสู่การผลิตจริงในโรงงาน วรพงษ์ จีรประภาพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด ในเครือบริษัทวี.พี.เอฟ ผู้ผลิตเนื้อสุกรซึ่งมีฐานการผลิตในเชียงใหม่ ระบุว่าเกือบ 40 ปีบริษัทได้ดำเนินธุรกิจการผลิตสุกรแบบครบวงจร แต่ที่ผ่านมาเป็นผู้ผลิตที่อยู่เบื้องหลังมาโดยตลอด และเห็นว่าถึงเวลาที่ต้องก้าวออกมาอยู่เบื้องหน้าบ้าง จึงได้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์ของตัวเอง วี.พี.เอฟ. ได้เริ่มผลิตไส้กรอกระดับพรีเมียมเป็นของตัวเองเมื่อประมาณ 2 ปีที่่ผ่านมา ขณะเดียวกันกระแสความใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคทำให้ทางบริษัทเห็นโอกาสทางบริษัทในการพัฒนาไส้กรอกลดเกลือโซเดียม จากการต่อยอดงานวิจัยโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา ภายใต้การสนับสนุนการวิจัยโดยสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน งานวิจัยดังกล่าวนำโดย ศ.ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล หัวหน้ากลุ่มอุตสากรรมเกษตร จากวิทยาลัยโภชนาการและวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยหลุยเซียนาสเตท (Louisiana State University) สหรัฐฯ และ ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ เกลือโซเดียมหรือเกลือแกงที่นิยมปรุงอาหารนั้น มีโซเดียมที่จำเป็นต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อของมนุษย์ ซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างได้เอง

Read more

Energy Department Announces SunShot Funding at Solar Power International

Energy Department Announces SunShot Funding at Solar Power International Earlier this week, the Energy Department announced more than $102 million in solar research and development projects and funding opportunities at the Solar Power International conference in Anaheim, CA.  As one of the largest solar funding announcements ever released by SunShot, these research and development projects

Read more

President Obama Announces LPO Support for Distributed Energy Projects, New Guidance Includes Fuel Cells

President Obama Announces LPO Support for Distributed Energy Projects, New Guidance Includes Fuel Cells In August at the National Clean Energy Summit in Nevada, President Obama announced that the Loan Programs Office (LPO) has issued guidance for potential applicants on the kinds of distributed energy projects it can support, in the form of supplements to

Read more

Electric Vehicle Community Readiness Updates

New EV Everywhere Website To increase public awareness of plug-in electric vehicles (EVs), the Department of Energy just launched the new EV Everywhere website . This new website provides a hub of EV resources for consumers, helping them learn about available EV models, relevant incentives, vehicle charging and how driving an electric vehicle can save

Read more

ความคืบหน้าเรื่องการปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)

Posted in Recents News by ATPACadmin

ตามที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการปฏิรูปในหลายมิติ ซึ่งรวมถึงการปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) นั้น  ขณะนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (วท.) อยู่ระหว่างการขอรับข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติฉบับใหม่ เพื่อทดแทน พ.ร.บ. ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ประเด็นสำคัญในการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ฯ ได้แก่ การปรับปรุงนิยามคำว่า “นวัตกรรม” และถ้อยคำที่เกี่ยวข้องในระบบนวัตกรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การตอบโจทย์ภาคการผลิตและบริการด้วย วทน. (Demand Driven) จากลักษณะเดิม ที่เป็นการพัฒนา วทน. เพื่อความสามารถทาง วทน. (Supply Push) การเน้นบทบาทภาคเอกชน ตลอดจนเพิ่มความสำคัญบทบาทภาคประชาสังคม/ ชุมชน ท้องถิ่น จากเดิมที่ให้ภาครัฐเป็นหลักในการขับเคลื่อน เป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนวิจัยในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถช่วยนำนวัตกรรมสู่ประชาชน และกำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนอยู่ในคณะกรรมการที่ปรึกษา วทน. แห่งชาติ การขับเคลื่อน วทน. โดยเพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (กวทน.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

Read more

Energy Department Releases Report, Evaluates Potential for Wind Power in All 50 States

Posted in Recents News by ATPACadmin

WASHINGTON, D.C. – In support of the President’s all-of-the above energy strategy, Energy Secretary Ernest Moniz today announced the release of Enabling Wind Power Nationwide, a report showing how the United States can unlock the vast potential for wind energy deployment in all 50 states—made possible through the next-generation of larger wind turbines. Announced today

Read more

EERE Energy Impacts: You Can Now Drive a Fuel Cell Electric Vehicle

Posted in Recents News by ATPACadmin

The Energy Department recently posted a blog about car buyers being able to choose the clean, zero emissions benefits of a fuel cell electric vehicle (FCEV) this spring. FCEVs, which run on hydrogen gas rather than gasoline, have the potential to significantly reduce our nation’s dependence on foreign oil and lower harmful emissions that contribute

Read more

Pat Placzek Fundraiser

Dear ATPAC friends, It is sadden to write this email to share the news about our long-time ATPAC member, K. Ponthip Placzek, in Vancouver BC. Her son Pat Placzek, is currently fighting against an aggressive form of leukemia and awaiting a clinical trial at Fred Hutchison in Seattle, WA. There is a fundraising campaign set

Read more

ATPAC|The Association of Thai Professionals in America and Canada © (2019)
 

 
 
previous next