การประชุมเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานของ KUSCO

posted in: Activity Update | 0

kusco

นายอลงกรณ์ เหล่างาม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดร.นิสัย วนากุล รักษาการประธานสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) และ ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา รักษาการคณะกรรมการบริหารสมาคม ATPAC ได้เข้าพบ Dr. Jong –Deok Kim, Director, Korea-U.S. Science

Please visit OSTC Website for more information:

http://www.ostc.thaiembdc.org/test2012/stevent_May12_3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *