รางวัล Friend of Thai Science 2023 – รศ.ดร. วีระ จันทร์คง

posted in: Activity Update, Announcement | 0

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณ Friend of Thai Science 2023 ให้แก่ รศ.ดร. วีระ จันทร์คง ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) ในงานประชุมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ ณ โรงแรม Denver Marriott Tech Center นครเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้มอบรางวัล โดยมีท่านเอกอัครราชทูต ประจำกรุงวอชิงตัน และผู้เข้าร่วมงานประชุมฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี รศ.ดร. … Continued

ประชุมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ เพื่อต่อยอดผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-สหรัฐฯ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-สหรัฐฯ (JCM) ครั้งที่ 3 ณ นครเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด ในวันที่ 9 ก.ย. 2566

posted in: Activity Update | 0

Executive Summary ผู้เข้าร่วมประชุม 36 ท่าน ประกอบด้วยหน่วยงานจากประเทศไทย และผู้แทนสมาคมวิชาชีพ 6 สมาคม รวม 36 คน การประชุมกลุ่มย่อยตอนบ่ายสามารถมีข้อสรุปเป็นรูปธรรมที่จะนำไปสู่การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานไทยและสหรัฐทางด้านพลังงาน (เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอน, ระบบเศรษฐกิจไฮโดรเจน, เทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน เป็นต้น), การจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้ความไม่แน่นอนในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ และการตรวจจับและการหาปริมาณสารเคมีพิษ PFAS โดยผู้ประสานงานฝ่ายไทยจะมี หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และ สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (ปว.(วต.)) สมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (the Association of … Continued

Outcomes from ATPAC Annual Meeting 2023

posted in: Activity Update, Uncategorized | 0

The highly anticipated ATPAC Annual Meeting convened today, bringing together a distinguished assembly of 34 experts representing 11 prominent Thai and American organizations. This gathering showcased a remarkable convergence of talent and expertise across diverse fields, encompassing not only science … Continued