การสัมมนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ ATPAC

posted in: Activity Update | 0

120702144234 120702143914

 

ดร.นิสัย วนากุล รักษาการ ประธานสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) และสมาชิกสมาคม ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดสัมมนาการบรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ทศวรรษที่ 5 และลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ ATPAC วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  

http://www.prcmu.cmu.ac.th/activity_detail.php?t=exec&act_id=1775

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *