ดร. นิสัย วนากุล ตีพิมพ์ งานวิจัยใน Journal of Water Resources Planning and Management

posted in: Uncategorized | 0

สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดาขอแสดงความยินดีแก่ ดร.นิสัย วนากุล ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ Journal of Water Resources Planning and Management Vol. 149, No. 4 ในหัวข้อ “Application of Multiobjective Optimization to Provide Operational Guidance for Allocating Supply among Multiple Sources

https://ascelibrary.org/doi/10.1061/JWRMD5.WRENG-5827

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *