กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ประเทศไทยของสมาชิกสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) เดือนพฤษภาคม 2555

posted in: Activity Update | 0

1. Workshop เพื่อสร้างความสามารถของนักพัฒนาซอฟท์แวร์การพัฒนาการให้บริการแบบ Cloud 2. การประชุมหารือเพื่อวางแเผนกลยุทธ์การจัดทำต้นแบบ Pilot Outsourcing Project 3. การประชุมหารือในการร่วมทำวิจัยและพัฒนาในหัวข้อ A Complex Hydrodynamic System for River Flow health Monitoring and Forecasting: A case Study on the Chao Phraya River