OSTC Newsletter of November

posted in: OSTC News | 0

OSTC Newsletter of November รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับเดือน พฤศจิกายน 2555

บทสัมภาษณ์ ดร กวิภัฏ เล็กอุทัย

posted in: ATPAC Members Interview | 0

       บทสัมภาษณ์: ดร กวิภัฏ เล็กอุทัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม การพัฒนาในรายละเอียดเล็กๆ นำไปสู่ความพัฒนาในภาพรวมที่ยิ่งใหญ่        ความก้าวหน้าในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคมในประเทศสหรัฐฯ นับได้ว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดข้อมูลโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ การออกแบบวงจรไฟฟ้า การออกแบบระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นสาขาวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และประเทศสหรัฐฯ ก็เป็นแหล่งรวมของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพและบริษัทเอกชนระดับโลกเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขานี้ รวมถึงความสำคัญที่มีต่อประเทศไทยมากยิ่งขึ้น รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ฉบับนี้ขอแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จัก ดร. กวิภัฏ เล็กอุทัย ซึ่งขณะนี้ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคนิค (Lead Member of Technical Staff) ของฝ่ายเทคโนโลยีคลื่นวิทยุและกลยุทธ์ (Radio Technology and Strategy) บริษัท AT&T ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำในการให้บริการทางโทรคมนาคมในประเทศสหรัฐอเมริกา          ดร. … Continued

รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโครงการให้นักวิชาชีพไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย

posted in: Other News | 0

รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโครงการให้นักวิชาชีพไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย ณ วันที่ 3 กันยายน 2555รายงาน+คร..