OSTC Newsletter of April

posted in: OSTC News | 0

OSTC Newsletter of April     พิษแมงป่องอาจสามารถนำไปช่วยการผ่าตัดมะเร็ง   การผลักดันการผลิตขั้นสูงของประธานาธิบดีโอบามาก่อให้เกิดข้อโต้แย้งทางเศรษฐกิจ สองชาติ ร่วมใจ ไทย-สหรัฐฯ ครบรอบ 180 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา   ประวัติความเป็นมาของ Cherry Blossom ต้นซากุระ ณ ใจกลาง เมืองหลวงของสหรัฐฯ  ค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาประกาศแผนการขั้นต่อไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพครูเป็นจำนวน100,000 คน เพื่อให้มีความเป็นเลิศในการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  การเปลี่ยนโฉมหน้าของการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรอเมริกัน รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมษายน 56

OSTC Newsletter of March

posted in: OSTC News | 0

OSTC Newsletter of March หนทางถอนทุนจากงานวิจัยวิชาการ การพลิกตัวของโพลิเมอร์สู่การผลิตพลังงาน ผู้ล่าในน้ำมีผลกระทบต่อชีวิตของพืชที่กักเก็บคาร์บอน พืชอินเดียอาจสามารถทำลายเซลล์มะเร็ง เร่งตามหาช่องทางย้อนอายุในหนู หน่วยงานวิทยาศาสตร์ของสหรัฐฯ เตรียมรับมือกับการตัดงบประมาณ ร่วมตอบคำถามวิทยาศาตร์ลุ้นรับหนังสือส่งตรงจากสหรัฐฯ 4 รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนาคม 56