การประชุมกลุ่มวิชาการสมาคม ATPAC เพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งสถาบัน TUSCO

posted in: Activity Update | 0

การประชุมกลุ่มวิชาการสมาคม ATPAC เพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งสถาบัน TUSCO         สมาคมนักวิชาขีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดประชุมกลุ่มวิชาการสมาคม ATPAC ในระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรม Residence Inn Downtown Bethesda เพื่อหารือเรื่องการดำเนินการจัดตั้งสถาบันความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยและสหรัฐฯ (Thailand-U.S. Cooperative Foundation-TUSCO) ในประเทศสหรัฐฯ และร่วมวิเคราะห์และเสนอแนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่ได้รับมอบหมายจาก นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ     … Continued

OSTC Newsletter of June

posted in: OSTC News | 0

OSTC Newsletter of June    การประชุมกลุ่มวิชาการสมาคม ATPAC เพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งสถาบัน TUSCO  กรมชลประทานได้รับรางวัล 2013 Computerworld Honors Laureate Awards  การบูรณาการความร่วมมือวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลไม้ฉายรังสีส่งออก  เครื่องพิมพ์แบบ 3-D ยังมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อเพื่อเป็นของเล่นมากกว่าเพื่อการใช้ในโรงงาน  แบตเตอรี่ที่มีความยืดหยุ่น  มองโลกผ่านดวงตาของแมลง  วิธีการผลิตแบบ Additive  โครงการวิจัยด้านสมอง Newsletter_June_2013

OSTC Newsletter of May

posted in: OSTC News, Uncategorized | 0

OSTC Newsletter of May      ยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่อผลักดันการวิจัย และเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปี 2014  ระบบจอสัมผัสที่จดจำผู้ใช้  แผนงานเพื่อพลังสะอาดและความมั่นคงทางพลังงาน  Big Data ปัญหาใหญ่ของการวิจัยด้านชีวการแพทย์  แผนงานระดับชาติล่าสุดของสหรัฐฯ : Brain Initiative  การทำงานในหนึ่งวันของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ Newsletter_May_56