บทสัมภาษณ์ คุณมงคล มหาวงศ์ตระกูล

posted in: ATPAC Members Interview | 0

วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการกัดกร่อน (Corrosion Engineer) สิ่งหนึ่งที่วิศวกรไม่ควรมองข้ามในการออกแบบและการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของสาธารณูปโภค อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ คือ การกัดกร่อนของวัสดุ หรือภาวะที่วัสดุทำปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อม ทำให้ เกิดการเสื่อมสภาพ ปัญหาการกัดกร่อนของวัสดุสามารถพบเห็นได้ใน ชีวิตประจำวัน และมีผลกระทบทั้งต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และในบางครั้งยังนำไปสู่การสูญเสียชีวิตได้ รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับนี้ ขอแนะนำให้ผู้อ่าน ได้รู้จักกับ คุณมงคล มหาวงศ์ตระกูล วิศวกรด้านการกัดกร่อน (Corrosion Engineer) จาก San Francisco Public Utilities Commission (SFPUC) นครซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณมงคลฯ เป็นคนไทยอีกท่านหนึ่ง ที่ทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐฯ เป็น … Continued

บทสัมภาษณ์ ดร. บงกช วรรธนะภูติ

posted in: ATPAC Members Interview | 0

ดร. บงกช วรรธนะภูติ และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร หนึ่งแรงสนับสนุนอนาคตของประเทศไทย           อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ของมนุษย์ แต่อาหารที่ดี ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้รับประทานอิ่มท้อง และดำเนินชีวิตต่อไปได้ แต่อาหารที่ดีจะต้องไม่ก่อให้เกิดโรค และส่งเสริมสุขภาพ ผู้บริโภคในปัจจุบันนี้กำลังให้ความสนใจ ในอาหารที่มีความสด สะอาด ผ่านกระบวนการแปรรูปที่ น้อยที่สุด และมีสารอาหารที่ร่างกายต้องการอย่างครบครัน ตัวอย่างหนึ่งของอาหารที่กำลังอยู่ในกระแสความนิยม ของผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ อาหารที่ไร้สารกูลเตน (Gluten free foods) เนื่องจากร้อยละหนึ่งของชาวอเมริกัน เป็นโรค Celiac Disease หรือโรคอักเสบของลำไส้เล็กที่เกิดจาก การแพ้ยาของกูลเตน ปัญหาทางสุขภาพดังกล่าวทำให้อาหาร ที่ไร้สารกูลเตนกำลังได้รับความนิยมทั่วโลก นี่จึงเป็นโอกาสหนึ่ง … Continued

บทสัมภาษณ์ ดร. สิริกานดา นวลแสง

posted in: ATPAC Members Interview | 0

  ปัจจุบันนี้ การศึกษาและการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ เป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาขา หนึ่งที่น่าสนใจ และกำลังมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาแขนงต่างๆ ของประเทศ ดร. สิริกานดา นวลแสง นักวิจัยชาวไทยรุ่นใหม่ ผู้ซึ่งกำลังปฏิบัติงานอยู่่ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน ตัวอย่างเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อประเทศไทย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยในอนาคต ขอเชิญท่านผู้อ่านติดตามบทสัมภาษณ์ของ ดร. สิริกานดาฯ ดังต่อไปนี้ ดร. สิริกานดา นวลแสง เป็นผู้หนึ่งที่มีประสบการณ์ ในการสอนและการวิจัยทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศ ขณะนี้ เธอดำรงตำแหน่งนักวิจัย Postdoctoral ที่แผนกวิศวกรรมเครื่องกล (Department of Mechanical Engineering) University of South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็น หนึ่งในสมาชิกสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association … Continued