บทสัมภาษณ์ ดร กวิภัฏ เล็กอุทัย

posted in: ATPAC Members Interview | 0

       บทสัมภาษณ์: ดร กวิภัฏ เล็กอุทัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม การพัฒนาในรายละเอียดเล็กๆ นำไปสู่ความพัฒนาในภาพรวมที่ยิ่งใหญ่        ความก้าวหน้าในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคมในประเทศสหรัฐฯ นับได้ว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดข้อมูลโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ การออกแบบวงจรไฟฟ้า การออกแบบระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นสาขาวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และประเทศสหรัฐฯ ก็เป็นแหล่งรวมของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพและบริษัทเอกชนระดับโลกเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขานี้ รวมถึงความสำคัญที่มีต่อประเทศไทยมากยิ่งขึ้น รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ฉบับนี้ขอแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จัก ดร. กวิภัฏ เล็กอุทัย ซึ่งขณะนี้ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคนิค (Lead Member of Technical Staff) ของฝ่ายเทคโนโลยีคลื่นวิทยุและกลยุทธ์ (Radio Technology and Strategy) บริษัท AT&T ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำในการให้บริการทางโทรคมนาคมในประเทศสหรัฐอเมริกา          ดร. … Continued

บทสัมภาษณ์ คุณสุรีรัตน์ คชอ่อน

posted in: ATPAC Members Interview | 0

บทสัมภาษณ์: คุณสุรีรัตน์ คชอ่อน กับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม              ในปัจจุบันนี้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์กำลังส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลก ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นสามารถขยายความรุนแรงและกลายเป็นปัญหาใหญ่ในระดับโลกได้ มีพื้นที่เพียงไม่กี่แห่งบนโลกที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี ถึงแม้การจัดการ และ รับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินความสามารถของมนุษย์ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงมีบทบาทสำคัญและเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน   บทสัมภาษณ์ในฉบับนี้จึงขอแนะนำท่านผู้อ่านให้รู้จักกับ คุณแอน หรือคุณสุรีรัตน์ คชอ่อน ซึ่งปัจจุบันนี้มีความรับผิดชอบเป็น Senior Project Manager และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ของบริษัท Parsons Corporation มลรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในสมาชิก สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America … Continued

บทสัมภาษณ์ รศ.ดร. สุโรจน์ ตั้งจิตธรรม

posted in: ATPAC Members Interview | 0

บทสัมภาษณ์: รศ.ดร. สุโรจน์ ตั้งจิตธรรม โครงการวิจัยด้านอุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ประเทศไทย ปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบในระยะยาวต่างๆ เช่น การชะลอตัวของภาคผลิต และระบบ เศรษฐกิจหยุดชะงัก แม้ว่าไม่มีใครสามารถแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้ สิ่งที่สามารถทำได้คือ การเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาที่อาจ จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆ จากหลายๆ แขนงต่างให้ความสนใจศึกษาปัญหาดังกล่าวเพื่อค้นหาวิธีการคาดการณ์และป้องกันความ เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รศ.ดร. สุโรจน์ ตั้งจิตธรรม แห่งมหาวิทยาลัย Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) … Continued