OSTC Newsletter of January

OSTC Newsletter of January

Nov13_cover

 


 

slide_feature_img__56 ข้อโต้แย้งในการพิจารณาปรับปรุงกฏหมาย America Competes

NSF_logo โปรแกรมสนับสนุนความร่วมมือนักวิจัยสหรัฐ-ไทย

STNews_Jan14_17 ร่างกฎหมายเกี่ยวกับ Peer Review ของ NSF ก่อให้เกิดความตึงเครียด

STNews_Jan14_11 FDA ห้ามใช้ไขมันทรานส์ 

slide_feature_img__54 จีนพร้อมผลิตเครื่องบินแล้ว

slide_feature_img__57 Day 1… วันแรก … ก้าวแรกของ OSTC 

slide_feature_img__55 การใช้ Stem Cell เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

 

NEWS_JANUARY_2014

OSTC Newsletter of December

OSTC Newsletter of December

STNews_Dec13_cover

 


 

STNews_Dec13_24 กฎใหม่ของ FAA ในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องบิน

STNews_Dec13_22 ราชาแห่งการผลิตเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์รายใหม่

slide_feature_img__53 STEM Roundup: การจัดตั้งชุมชนวิทยาศาสตร์เพื่อนักเรียนในสาขา STEM

slide_feature_img__52 National Science Board ของสหรัฐฯ ได้จัดทำ app ข้อมูลตัวชี้วัดด้าน science and engineering ขึ้นแสดงบน iPad แล้ว

 

slide_feature_img__51 อนาคต 10 อย่างที่กำลังจะหายไป

slide_feature_img__50 สหรัฐฯ รับความเห็นเพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์เบื้องต้น

STNews_Dec13_7 “ทำไม?” ทุกคำถาม มีคำตอบ กับหนังสือ Big Book of Why? 

STNews_Dec13_2 ผู้เชี่ยวชาญตระหนักว่า ประโยชน์ของ 3D Printing ต้องการการปรับปรุงให้เปิดกว้าง

slide_feature_img__49 Samsung เป็นพันธมิตรกับ Silicon Valley 

 

OSTC Newsletter of November

OSTC Newsletter of November

Nov13_cover-230x300

 


 

slide_feature_img__48 Life of Turkey ไก่งวงกับวันขอบคุณพระเจ้า 

S&T_News_Nov13_11 “ทำไม?” ทุกคำถามมีคำตอบกับหนังสือ Big Book of Why

S&T_News_Nov13_10 ยืนยันโลกร้อนขึ้น

slide_feature_img__47 นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบ ‘God particle’ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี 2556

slide_feature_img__46 บทบาทของ Big Data ต่อการปฏิรูประบบการทำงานรัฐบาล

slide_feature_img__45 โรงงานผลิตปืนแบบตั้งโต๊ะ

S&T_News_Nov13_1 ทบทวนมาตรฐานน้ำหนักอะตอม

NEWS_NOVEMBER_2013

OSTC Newsletter of October

OSTC Newsletter of October

STN_Oct13_2-230x300_f_improf_140x183

 


 

slide_feature_img__44 Government Shutdown กับผลกระทบที่มีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหรัฐฯ

slide_feature_img__40 การสร้างระบบการทูตด้านวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) ของชาติ

slide_feature_img__41 การพัฒนาแผ่นเข็มที่ติดกับผิวหนังปลูกถ่ายได้

slide_feature_img__43 สาหร่าย (algae) แหล่งพลังงานทางเลือกในอนาคต

slide_feature_img__42 Popular Science ปิดพื้นที่แสดงความคิดเห็นของผู้อ่านบนเว็บไซต์

interview_Oct13_3 บทสัมภาษณ์ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ กับงานวิจัยเพื่อผลิตพลังงานจากสาหร่าย แรงขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาของวงการพลังงานของไทย

 

NEWS_OCTOBER_2013

 

OSTC Newsletter of September

OSTC Newsletter of September

STNews-Cover_Sept_13_20-230x300_f_improf_149x194

 


 

slide_feature_img__38   เจ้าหน้าที่คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ มาเยือนหน่วยงาน   วิทยาศาสตร์ไทย

 

slide_feature_img__35   เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูมีขนาดเล็กลง

slide_feature_img__39  ความคืบหน้าการซ่อมแซมอนุสาวรีย์วอชิงตัน

slide_feature_img__36 การปลูกถ่ายกระโหลกศรีษะด้วย 3D printing

STNews_Sept_13_4 ดาวเคราะห์อาจมีวงจรรอบดาวพลูโตสองเท่า

STNews_Sept_13_5 นาฬิกาชีวภาพของผักยังหมุนหลังการเก็บเกี่ยว

STNews_Sept_13_9 Thailand-U.S. Cooperation: From R&D to Commercialization

News_September

OSTC Newsletter of August

OSTC Newsletter of August

ST_News_Aug_13_12_f_improf_140x181

 


slide_feature_img_33 นักวิจัยเปลี่ยนนำทะเลเป็นนำดื่ม

ST_News_Aug_13_1รัฐบาลแคนาดาเร่งเพิ่ม R&D ทางอุตสาหกรรม

slide_feature_img_31 เงื่อนงำปัญหาของเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยา

slide_feature_img_32 Canada’s Oil Sands

slide_feature_img_34 ปรากฎการณ์เปลี่ยนขั้วแม่เหล็กของดวงอาทิตย์

NEWS_August2013

 

OSTC Newsletter of July

OSTC Newsletter of July

July_news_cover_f_improf_135x174

 


 

News_July13_25 ถอดรหัสกลไกเซลล์ประสาทเพื่อความทรงจำระยะยาว

News_July13_24 Champions of Change

slide_feature_img_july13-4 ประธานาธิบดีโอบามาเปิดเผยการริเริ่มโครงการ ConnectED

slide_feature_img_july13-3 สารประกอบในนำมันมะกอกที่มีฤทธ์ทำให้คันคออาจสามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ 

slide_feature_img_july13-2 การวัดระยะที่แม่นยำขจัดข้อสงสัยความลึกลับทางดาราศาสตร์ได้

News_July13_17 ข้อถกเถียงในมูลค่าเพิ่มของสิทธิบัตรเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรม

slide_feature_img_july1 ศาลคัดค้านจดสิทธิบัตรดีเอ็นเอมนุษย์

slide_feature_img_29 ที่มาของ Google Doodle

OSTC_July_2013

OSTC Newsletter of June

OSTC Newsletter of June

June_2013_cover-231x300_f_improf_129x167

 

slide_feature_img_24 การประชุมกลุ่มวิชาการสมาคม ATPAC เพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งสถาบัน TUSCO

slide_feature_img_25 กรมชลประทานได้รับรางวัล 2013 Computerworld Honors Laureate Awards

slide_feature_img_26 การบูรณาการความร่วมมือวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลไม้ฉายรังสีส่งออก

slide_feature_img_23 เครื่องพิมพ์แบบ 3-D ยังมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อเพื่อเป็นของเล่นมากกว่าเพื่อการใช้ในโรงงาน

slide_feature_img_27 แบตเตอรี่ที่มีความยืดหยุ่น

slide_feature_img_28 มองโลกผ่านดวงตาของแมลง

slide_feature_img_20 วิธีการผลิตแบบ Additive

slide_feature_img_19 โครงการวิจัยด้านสมอง

Newsletter_June_2013

OSTC Newsletter of May

OSTC Newsletter of May

News_May13_Cover_f_improf_125x161

 


 

slide_feature_img_18 ยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่อผลักดันการวิจัย และเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปี 2014

News_May13_6_1 ระบบจอสัมผัสที่จดจำผู้ใช้

slide_feature_img_17 แผนงานเพื่อพลังสะอาดและความมั่นคงทางพลังงาน

slide_feature_img_16 Big Data ปัญหาใหญ่ของการวิจัยด้านชีวการแพทย์

slide_feature_img_15 แผนงานระดับชาติล่าสุดของสหรัฐฯ : Brain Initiative

slide_feature_img_14 การทำงานในหนึ่งวันของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ

Newsletter_May_56