บทสัมภาษณ์ คุณสุรีรัตน์ คชอ่อน

posted in: ATPAC Members Interview | 0

บทสัมภาษณ์: คุณสุรีรัตน์ คชอ่อน กับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม              ในปัจจุบันนี้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์กำลังส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลก ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นสามารถขยายความรุนแรงและกลายเป็นปัญหาใหญ่ในระดับโลกได้ มีพื้นที่เพียงไม่กี่แห่งบนโลกที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี ถึงแม้การจัดการ และ รับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินความสามารถของมนุษย์ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงมีบทบาทสำคัญและเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน   บทสัมภาษณ์ในฉบับนี้จึงขอแนะนำท่านผู้อ่านให้รู้จักกับ คุณแอน หรือคุณสุรีรัตน์ คชอ่อน ซึ่งปัจจุบันนี้มีความรับผิดชอบเป็น Senior Project Manager และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ของบริษัท Parsons Corporation มลรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในสมาชิก สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America … Continued

บทสัมภาษณ์ รศ.ดร. สุโรจน์ ตั้งจิตธรรม

posted in: ATPAC Members Interview | 0

บทสัมภาษณ์: รศ.ดร. สุโรจน์ ตั้งจิตธรรม โครงการวิจัยด้านอุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ประเทศไทย ปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบในระยะยาวต่างๆ เช่น การชะลอตัวของภาคผลิต และระบบ เศรษฐกิจหยุดชะงัก แม้ว่าไม่มีใครสามารถแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้ สิ่งที่สามารถทำได้คือ การเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาที่อาจ จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆ จากหลายๆ แขนงต่างให้ความสนใจศึกษาปัญหาดังกล่าวเพื่อค้นหาวิธีการคาดการณ์และป้องกันความ เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รศ.ดร. สุโรจน์ ตั้งจิตธรรม แห่งมหาวิทยาลัย Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) … Continued

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบสมาคม ATPAC เป็นที่ปรึกษาในการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีอนาคต

posted in: Activity Update | 0

ดร. พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบให้สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada—ATPAC) (โดย ดร. นิสัย วนากุล รักษาการประธานสมาคมนักวิชาชีพไทยฯ) จัดทำโครงการ ศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา เพื่อเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาในประเทศไทย รวมถึงแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี โดยกำหนดประเภทของเทคโนโลยีที่จะศึกษา ดังนี้ –          Transportation –          Biomedical และ Biotechnology –          Advancing Drug Delivery for next generation pharmaceuticals –          Environment … Continued