งานประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และสมาคม ATPAC (MOST – ATPAC Retreat) 2015

posted in: Uncategorized | 0

 

A23Y0214

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) ได้จัดประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และสมาคม ATPAC (MOST – ATPAC Retreat)

A23Y0170 A23Y0167 A23Y0168 A23Y0171 A23Y0172 A23Y0214 A23Y0216 A23Y0166 A23Y0165 A23Y0164 A23Y0163 A23Y0135 A23Y0125 A23Y0022

ระหว่างวันที่ 12 – 15 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ และสามพราน ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนครประฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสมาคม ATPAC ในสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน รวมทั้งกำหนดบทบาทของสมาคม ATPAC ในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

A23Y0016 A23Y0107 A23Y0017 A23Y0121 A23Y0015 A23Y0014 A23Y0013 A23Y0004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และสมาคม ATPAC (MOST – ATPAC Retreat) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นประธานการประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *