มช. ร่วมกับ สมาคม ATPAC และ กระทรวงวิทยาศาสตร์ จัดประชุมประจำปี

งานประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และสมาคม ATPAC (MOST - ATPAC Retreat) 2015

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada - ATPAC)

Digital Economy: Smart Cities and Sustainability

NJIT and Thai Conglomerate SCG Agree to Jointly Pursue Research and Technology Innovation

NJIT and Thai Conglomerate SCG Agree to Jointly Pursue Research and Technology Innovation

ATPAC Annual Meeting 2015 in Thailand

ATPAC Annual Meeting 2015 Thailand

The Royal Projects of King Rama IX Donation Summary

According to our previous announcements of donation to support the Royal Projects of King Rama IX, I would like to provide the summary of the donation made by ATPAC members. Our combined efforts netted 200,000 THB. The donation was made toward the two donation recipients, the Bureau of Royal Household  (99,999.99 THB) and the Chaipattana Foundation (100,000 THB).


Donation Summary from ATPAC members

I am really appreciated for your helps on this matter.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ATPAC|The Association of Thai Professionals in America and Canada © (2017)
 

 
 
previous next