การประชุมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ9 กันยายน 2566นครเดนเวอร์ รัฐโคโรลาโด

posted in: Uncategorized | 0

การประชุมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2566 ซึ่งกระทรวง อว. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน จัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2566 นับเป็นกิจกรรมสำคัญเนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 190 ปี ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐฯ และครบรอบ 10 ปีที่ไทยและสหรัฐฯ ได้มีการลงนามในความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ หรือที่เรียกย่อๆ ว่า STA เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ความตกลงนี้ได้กำหนดกรอบและแนวทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของทั้งสองประเทศ ภายใต้ความตกลงนี้ ทั้งสองฝ่ายมีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการร่วม (Joint Committee Meeting on Science and Technology – … Continued

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน “การทบทวนผลการดำเนินงาน การขอรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน ABET และแสดงความขอบคุณทีมผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ATPAC พร้อมเปิดเวทีเสวนา อนาคต และบทบาทวิศวะมหิดล บนเส้นทางการขอรับรองABETสำเร็จแห่งแรกของไทยพร้อมกันรวดเดียว 6 หลักสูตร

posted in: Activity Update, Uncategorized | 0

แหล่งที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน “การทบทวนผลการดำเนินงาน การขอรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน ABET และแสดงความขอบคุณทีมผู้ทรงคุณวุฒิ จากสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (Association of

การประชุมสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ และนักเรียนทุน พสวท. และทุนวิชาการโอลิมปิก ประจําาปี 2564

posted in: Uncategorized | 0

สมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (ATSA) ร่วมกับสําานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (OHESI) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา(ATPAC) ได้จัดการประชุมสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ และนักเรียนทุน พสวท. และทุนวิชาการโอลิมปิกประจําาปี 2564 ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรม Boston Marriott Copley Place นครบอสตัน รัฐแมสซาซูเซตส์ ซึ่งเนื่องจากการประชุมในครั้งนี้จัดแบบผสมผสานระบบทางไกลและการประชุมในห้องจึงมีผู้เข้าร่วมการประชุมแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน กลุ่มแรกคือผู้เข้าร่วมประชุมโดยตรงในห้องประชุมโรงแรม Boston Marriott Copley Place มีจําานวนทั้งสิ้น … Continued