งานประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และสมาคม ATPAC (MOST – ATPAC Retreat) 2015

posted in: Uncategorized | 0

  สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) ได้จัดประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และสมาคม ATPAC (MOST – ATPAC Retreat) ระหว่างวันที่ 12 – 15 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ และสามพราน ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนครประฐม … Continued

Digital Economy: Smart Cities and Sustainability

posted in: Activity Update | 0

การจัดประชุมประจำปีสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC)  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หัวข้อเรื่อง “การสร้างเศรษฐกิจยุคดิจิตอล ด้วยเมืองอัจฉริยะและความยั่งยืน” (Digital Economy: Smart Cities and Sustainability)  ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

MOU Exchange of Research Personnel

posted in: Activity Update, Recents News | 0

MOU Exchange of Research Personnel The Department of Groundwater Resources, Ministry of Natural Resources and Environment of Thailand,  Chulalongkorn University (Center of Excellence on Hazardous Substance Management), and the Association of Thai Professionals in America and Canada (ATPAC) have signed a … Continued