การประชุมกลุ่มวิชาการสมาคม ATPAC เพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งสถาบัน TUSCO

posted in: Activity Update | 0

การประชุมกลุ่มวิชาการสมาคม ATPAC เพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งสถาบัน TUSCO         สมาคมนักวิชาขีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดประชุมกลุ่มวิชาการสมาคม ATPAC ในระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรม Residence Inn Downtown Bethesda เพื่อหารือเรื่องการดำเนินการจัดตั้งสถาบันความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยและสหรัฐฯ (Thailand-U.S. Cooperative Foundation-TUSCO) ในประเทศสหรัฐฯ และร่วมวิเคราะห์และเสนอแนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่ได้รับมอบหมายจาก นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ     … Continued

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบสมาคม ATPAC เป็นที่ปรึกษาในการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีอนาคต

posted in: Activity Update | 0

ดร. พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบให้สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada—ATPAC) (โดย ดร. นิสัย วนากุล รักษาการประธานสมาคมนักวิชาชีพไทยฯ) จัดทำโครงการ ศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา เพื่อเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาในประเทศไทย รวมถึงแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี โดยกำหนดประเภทของเทคโนโลยีที่จะศึกษา ดังนี้ –          Transportation –          Biomedical และ Biotechnology –          Advancing Drug Delivery for next generation pharmaceuticals –          Environment … Continued