งานประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และสมาคม ATPAC (MOST – ATPAC Retreat) 2015

posted in: Uncategorized | 0

  สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) ได้จัดประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และสมาคม ATPAC (MOST – ATPAC Retreat) ระหว่างวันที่ 12 – 15 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ และสามพราน ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนครประฐม … Continued

Digital Economy: Smart Cities and Sustainability

posted in: Activity Update | 0

การจัดประชุมประจำปีสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC)  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หัวข้อเรื่อง “การสร้างเศรษฐกิจยุคดิจิตอล ด้วยเมืองอัจฉริยะและความยั่งยืน” (Digital Economy: Smart Cities and Sustainability)  ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่